Kapalinové filtry

Filtermatten

Produktbild/Infos bei MouseOver

FILTRACE PLYNŮ

Filtermatten

Produktbild/Infos bei MouseOver

Filtrační rohože Viledon®

Filtrační rohože Viledon® mají progresivní strukturu, tzn., že se hustota vláknitých vrstev směrem k výstupní straně filtru zvyšuje.

Výsledek: Optimální definovaný výkon filtru a kapacita zadržování prachu při nízkém rozdílu tlaku. Všechny filtrační rohože se vyrábějí podle ekologických výrobních postupů. Jsou rezistentní proti relativní vlhkosti vzduchu až do hodnoty 100% a stabilní vůči teplotě minimálně do 100 °C.

 

Filtrační rohože řady PSB – klasické filtrační rohože

identifikační údaje  
Třída filtrace P15 a T3 / 290 S : Polyolefinová vlákna
PSB: Polyesterová vlákna
Doporučená konečná tlaková ztráta 250 Pa
Tepelná stabilita do 100 °C
Odolnost vůči vlhkosti 100% (rel. vlhkost)
Požární třída F 1 podle normy DIN 53438

Specifické vlastnosti řady PSB

 • Filtrační rohože PSB představují díky vysoké kapacitě zadržování prachu a s tímto spojenému dlouhému provoznímu cyklu vynikající ekonomické řešení.
 • Všechny typy této řady jsou bezesporu vhodné především pro takové aplikace, u nichž se vyžaduje stabilní účinnost odlučování prachu při vysoké prachové zátěži a vysokém průtoku vzduchu.
 • Všechny typy této řady jsou bezesporu vhodné především pro takové aplikace, u nichž se vyžaduje stabilní
  účinnost odlučování prachu při vysoké prachové zátěži a vysokém průtoku vzduchu.

Použití

Řada PSB zahrnuje filtrační rohože Viledon® PSB/145 S, PSB/275 S, PSB/290 S. Filtrační rohože PSB se
používají k filtrování přiváděného vzduchu u nejrůznějších vzduchotechnických zařízení, především k zachycování
hrubých prachových částic, resp. jako stupeň primárního filtrování.

 

Technická data

Výrobek / Výrobky Tloušťka (mm) Hmotnost (g/m2) Jmenovitá rychlost proudění vzduchu (m/s) Kapacita zadržování prachových částic (g/m2) Počáteční tlaková ztráta (Pa) Třída filtrace podle normy EN 779:2012 Třída filtrace podle normy ISO 16890 gravimetrická účinnost(%)
PSB/145 S 40/2000 10 120 2 600 22 G2 ISO coarse 30% 30
PSB/275 S 30/2000 15 180 1,5 700 22 G3 ISO coarse 45% 45
PSB/290 S 20/2000 20 300 1 750 22 G4 ISO coarse 60% 62
T3/290 S 40/2000 8 200 0,25 250 14 G4 ISO coarse 90% 90

Filtrační média a jejich vlastnosti

 • K výrobě se používá vysoce kvalitní netkaná textilie z elastických tepelně spojených, nelámavých polyesterových vláken.
 • PSB/275 S a PSB/290 S mají progresivní strukturu. Vláknité vrstvy jsou uspořádány za sebou tak, aby se hustota vrstev směrem k výstupní straně filtru zvyšovala. Tímto se dosahuje optimálního definovaného
 • výkonu filtrování a kapacity zadržování prachu. Výsledek: Filtr má delší provozní cyklus.
 • Požární vlastnosti: Filtrační média Viledon® splňují podle normy DIN 53 438 náročné požadavky požární třídy F 1 a jsou samozhášecí.
 • Kvalita: Filtrační rohože PSB jsou testovány podle normy EN 779:2012 a vyrábějí se při zavedeném systému managementu kvality podle ISO 9001. Uživatel tak má jistotu, že jsou všechny filtrační rohože dodávány v neměnné kvalitě podle normy. Toto se dokumentuje potiskem filtračních rohoží s uvedením názvu značky, označení typu a třídy filtrace.

Filtrační rohože série P

identifikační údaje  
Třída filtrace G2, G3, G4
Filtrační medium Netkaná textilie z nelámavých, tepelně spojených syntetických vláken.
Tepelná stabilita do 100 °C
Odolnost vůči vlhkosti 100 % rel. vlhkost
Požární třída F1 podle normy DIN 53438

Technická data

Výrobek / Výrobky Tloušťka (mm) Hmotnost (g/m2) Průměrná míra odlučování (%) Rychlost proudění vzduchu Kapacita zadržování prachových částic(g/m2) Počáteční tlaková ztráta (Pa) Doporučená konečná tlaková ztráta Třída filtrace podle normy EN 779:2012 Třída filtrace podle normyISO 16890
P200 10 120 67 1,5 600 10 125 G2 ISO coarse 30%
P300 15 180 81 1,5 600 20 200 G3 ISO coarse 45%
P400 20 300 90 1,5 600 40 200 G4 ISO coarse 62%

Filtrační rohože řady P15 – vynikající trvanlivost

identifikační údaje  
Filtrační medium P15 und T3 / 290 S: Polyolefin
Doporučená konečná tlaková ztráta 250 Pa
Tepelná stabilita do 100 °C
Odolnost vůči vlhkosti 100 % rel. vlhkost
Požární třída F1 podle normy DIN 53438

Technická data

Výrobek / Výrobky Tloušťka (mm) Hmotnost (g/m2) Jmenovitá rychlost proudění vzduchu Kapacita zadržování prachových částic (g/m2) Počáteční tlaková ztráta (Pa) Třída filtrace podly EN 779:2012 Třída filtrace podle ISO 16890 gravimetrická účinnost(%)
P15/150 S 40/2000 8 100 2 600 30 G2 ISO coarse 30% 33
P15/350 S 30/2000 14 200 1,5 600 30 G3 ISO coarse 55% 57
P15/500 S 20/2000 20 350 1 600 30 G4 ISO coarse 75% 75
T3/290 S 40/2000 8 200 0,25 250 14 G4 ISO coarse 90% 90

Filtrační rohož A 3/300 S – jemná filtrační rohož pro náročnější filtrování

identifikační údaje  
Třída filtrace M5
Filtrační medium Polyester
Doporučená konečná tlaková ztráta 450 Pa
Tepelná stabilita do 100 °C
Odolnost vůči vlhkosti 100 % rel. vlhkost
Požární třída F1 podle normy DIN 53438

Specifické vlastnosti A 3/300 S

 • Speciálně vyhlazeným povrchem na výstupní straně filtru se zvyšuje tuhost filtrační rohože, čímž je rohož pevnější a lze ji lépe zamontovat.
 • Filtrační rohož A 3/300 S má díky svému velmi účinnému odlučování prachu univerzální využití v nejrůznějších
  aplikacích, u nichž se vyžaduje kvalitní filtrování jemné prachové frakce k ochraně lidského zdraví a strojů.

Použití

Filtrační rohož A 3/300 S se používá především ke kvalitnímu finálnímu filtrování ve vzduchotechnických zařízeních a jednotkách a dále jako primární filtr u vícestupňových zařízení, sloužících k přívodu vzduchu.

 

Technická data

Výrobek / Výrobky Tloušťka (mm) Hmotnost (g/m2) Jmenovitá rychlost proudění vzduchu Kapacita zadržování prachových částic (g/m2) Počáteční tlaková ztráta (Pa) Třída filtrace podle normy EN 779:2012 Třída filtrace podle normy ISO 16890 Stupeň odlučování frakce
ISO ePM1
Stupeň odlučování frakce
ePM2,5
Stupeň odlučování frakce
ePM10
A3/300 S 20 300 0,5 550 20 M5 ISO ePM10 50% 5 12 52

PA-Duo: Jemné filtrační rohože – přispívají k vynikajícím výsledkům při lakování

identifikační údaje  
Třída filtrace M5
Třída migračního testu S0
Filtrační medium Polyester
Doporučená konečná tlaková ztráta 450 Pa
Tepelná stabilita do 100 °C, krátkodobě i do 120°C
Odolnost vůči vlhkosti 100 % rel. vlhkost
Požární třída F1 podle normy DIN 53438

Specifické vlastnosti PA-Duo

 • Bbě filtrační rohože prakticky zaručují 100% odlučování částic > 10 μm, které by mohly viditelně poškodit povrch. Uživatel je při jejich použití v nejvyšší míře zajištěn proti poškození laku.
 • Adhezívně aktivní úprava povrchu jednotlivých vláken filtračních médií spolehlivě fixuje po celou dobu provozního cyklu dříve zachycené částice.
 • Filtrační rohože PA jsou podle odběrateli uznávaného migračního testu značky Viledon® klasifikovány nejlepší třídou „S 0“. Podrobnější informace o tomto testu uvádíme v naší příručce „Technologie povrchové úpravy automobilu“.
 • PA/560 G-10 má navíc výztužnou mřížku na výstupní straně filtru, která zvyšuje stabilitu filtrační rohože a minimalizuje riziko poškození výstupní strany filtru při montáži.
 • Filtrační rohože PA jsou stabilní vůči výparům rozpouštědel a neobsahují silikon.

Použití

Filtrační rohož PA-Duo tvoří filtrační rohož PA/500-10, která se v technologii povrchové úpravy považuje za
standard, a filtrační rohož PA/560 G-10. Tyto jemné filtry se používají zejména při finálním filtrování přiváděného
vzduchu v nástřikových zařízeních a nástřikových boxech.

Filtrační média a jejich vlastnosti

 • K výrobě se používá vysoce kvalitní netkaná textilie z polyesterových tepelně spojených vláken. Tato vlákna jsou elastická a nelámavá, proto se do přefiltrovaného vzduchu nedostávají žádné úlomky vláken a původní struktura textilie zůstává zachována po celou dobu provozu.
 • Filtrační médium má progresivní strukturu. Vláknité vrstvy s různými průměry vláken jsou vzájemně uspořádány tak, aby se hustota vrstev vláken směrem k výstupní straně filtru neustále zvyšovala. Tímto se dosahuje optimálního výkonu filtru a kapacity zadržování prachu. Výsledek: Filtr má delší provozní cyklus.
 • Požární vlastnosti: Filtrační média Viledon® splňují podle normy DIN 53 438 náročné požadavky požární třídy F 1 a jsou samozhášecí.
 • Kvalita: Filtrační rohože PA jsou testovány nezávisle na typu v souladu s normou EN 779:2012 a vyrábějí se při zavedeném systému managementu kvality podle ISO 9001. Uživatel tak má jistotu, že jsou všechny filtrační rohože dodávány v neměnné kvalitě podle normy. Toto se dokumentuje potiskem filtračních rohoží s uvedením názvu značky, označení typu, třídy filtrace a kontrolní značky DIN a dále čísla průmyslového vzoru pro PA/560 G-10.

Technická data

Dodávané velikosti   PA/500-10 PA/560G-10
Jmenovitá rychlost proudění vzduchu m/s 0,25 – 0,5 0,25 – 0,5
Hmotnost, caa g/m2 500 580
Tloušťka, caa mm 25 25
Tepelná stabilita °C do 100, krátkodobě i do 120 do 100, krátkodobě i do 120
Odolnost vůči vlhkosti (rel. vlhkost) % do 100 do 100
Trída filtrace podle normy ISO 16890 - ePM10 50 % ePM10 55 %

Filtrační rohož PA-5 micron – vynikající kvalita pro stropní filtraci

identifikační údaje  
Třída filtrace M6
Třída migračního testu S0
Filtrační medium Polyester50 Pa
Tepelná stabilita do 100 °C, krátkodobě i do 120°C
Odolnost vůči vlhkosti 100 % rel. vlhkost
Požární třída F1 podle normy DIN 53438

Specifické vlastnosti der PA–5 micron

 • Filtrační rohož PA–5 nezachycuje běžně na 100% pouze částice > 10 μm, ale již i částice > 5 μm. Výrobkem PA–5 micron má uživatel zajištěnou maximální bezpečnost výroby u všech náročných nástřikových procesů.
 • Filtrační rohož PA–5 micron může díky adhezívně aktivní úpravě povrchu trvale vázat na 1 m 2 více než 3 kg polétavého aloxitového prachu.
 • PA–5 micron v odběrateli uznávaném migračním testu značky Viledon® dokonce převyšuje nejlepší třídu „S 0“. Podrobnější informace o tomto testu uvádíme v naší příručce „Technologie povrchové úpravy automobilu“.
 • Výztužná mřížka na výstupní straně filtru zvyšuje stabilitu filtrační rohože a minimalizuje riziko poškození výstupní strany filtru při montáži.
 • PA–5 micron je stabilní vůči výparům rozpouštědel a neobsahuje silikon.

Použití

Filtrační rohož PA–5 micron se používá zejména při finálním filtrování přiváděného vzduchu v nástřikových procesech se zvláště vysokými požadavky na čistotu vzduchu. Jako první syntetická stropní filtrační rohož s třídou filtrace M 6 zajišťuje prakticky 100% zachycování částic > 5 μm. Tím PA–5 micron v maximální míře splňuje nároky na kvalitu, kladené technologiemi na úpravu povrchu.

Filtrační medium

 • K výrobě se používá vysoce kvalitní netkaná textilie z pružných a nelámavých polyesterových vláken. Vlákna jsou tepelně spojena a netkaná textilie je na výstupní straně filtru zvláště vyhlazena tak, aby
  byla vlákna spolehlivě propojena. U všech vláken je navíc pomocí speciální technologie provedena adhezívně aktivní povrchová úprava, která zajišťuje trvalou vazbu již zachycených částic po celou dobu životnosti.
 • Filtrační médium má progresivní strukturu. Vláknité vrstvy s různými průměry vláken jsou vzájemně uspořádány tak, aby se hustota vrstev vláken směrem k výstupní straně filtru neustále zvyšovala. Tímto se dosahuje optimálního definovaného výkonu filtru a kapacity zadržování prachu. Výsledek: Filtr má delší provozní cyklus.
 • Požární vlastnosti: Filtrační média Viledon® splňují podle normy DIN 53438 náročné požadavky požární třídy F 1 a jsou samozhášecí.
 • Kvalita: Filtrační rohože PA–5 micron jsou testovány nezávisle na typu v souladu s nornou EN 779:2012. Uživatel tak má jistotu, že jsou všechny filtrační rohože dodávány v neměnné kvalitě podle normy. Toto se dokumentuje potiskem filtračních rohoží s uvedením názvu značky, označení typu, třídy filtrace a kontrolní značky DIN a dále čísla průmyslového vzoru.

Technická data

Dodávané velikosti   PA5 micron
Jmenovitá rychlost proudění vzduchu m/s 0,25 – 0,5
Hmotnost, cca g/m2 650
Tloušťka, cca mm 25
Tepelná stabilita °C do 100, krátkodobě i do 120
Odolnost vůči vlhkosti (rel. F.) % do 100
Třída filtrace podle normy ISO 16890 ** ISO ePM10 65%
Stupeň odlučování frakce ISO ePM1 % 7
Stupeň odlučování frakce ISO ePM2,5 % 19
Stupeň odlučování frakce ISO ePM10 % 65
maximální velikost částic µm 5
Třída filtrace podle normy EN 779:2012 * M 6
Doporučená konečná tlaková ztráta *** Pa 250 – 300
Kapacita zadržování prachových částic bei AC fine bis 300 PA ** g / m2 470

Filtrační rohož FC 600 – stropní filtrační rohož

identifikační údaje  
Třída filtrace M5
Filtrační medium Polyester
Doporučená konečná tlaková ztráta 250 Pa
Tepelná stabilita do 100 °C, krátkodobě i do 120 °C
Odolnost vůči vlhkosti 100 % rel. vlhkost
Požární třída F1 podle normy DIN 53438

Oblast použití

FC 600 je jemný filtr určený k finálnímu filtrování přiváděného vzduchu v nástřikových boxech.

 

Specifické vlastnosti FC 600

 • Rohož je na výstupní straně filtru opatřena mřížkou. Tím se zvyšuje stabilita filtrační rohože a minimalizuje riziko případného poškození výstupní strany filtru při montáži.
 • Filtrační materiál je stabilní vůči výparům rozpouštědel a neobsahuje silikon.
 • Aby byla zaručena trvalá fixace již zachycených částic po celou dobu životnosti, je na každém vláknu materiálu provedena adhezívně aktivní úprava povrchu

Chování při požáru

Filtrační média FC 600 splňují podle normy DIN 53438 náročné požadavky požární třídy F 1 a jsou samozhášecí

 

Médium a jeho vlastnosti

 • K výrobě se používá vysoce kvalitní netkaná textilie z pružných a nelámavých polyesterových vláken. Vlákna jsou tepelně spojena a netkaná textilie je na výstupní straně filtru zvláště vyhlazena tak, aby byla vlákna spolehlivě propojena. U všech vláken je navíc pomocí speciální technologie provedena adhezívně aktivní povrchová úprava, která zajišťuje trvalou vazbu již zachycených částic po celou dobu životnosti.
 • Filtrační médium má progresivní strukturu. Vláknité vrstvy s různými průměry vláken jsou vzájemně uspořádány tak, aby se hustota vrstev vláken směrem k výstupní straně filtru neustále zvyšovala. Tímto
  se dosahuje optimálního definovaného výkonu filtru a kapacity zadržování prachu. Výsledek: Filtr má delší provozní cyklus.

Technická data

Dodávané velikosti   FC600
Jmenovitá rychlost proudění vzduchu m/s 0,25
Počáteční tlaková ztráta Pa 10
Doporučená konečná tlaková ztráta Pa 250
Kapacita zadržování prachových částic g/m2 250
Hmotnost, cca g/m2 650
Tloušťka, cca mm 22
Průměrná míra odlučování % 96
Průměrná účinnost % 45
Tepelná stabilita °C do 100 °C, krátkodobě i do 120 °C
Odolnost vůči vlhkosti (rel. vlhkost) % do 100
Trída filtrace podle normy ISO 16890 - ePM10 55 %

HT 300 – filtrační médium s odolností vůči vysokým teplotám

identifikační údaje  
Třída filtrace G4
Tepelná stabilita do 300 °C

Oblast použití

HT 300 prachový filtr určený pro nástřikové systémy a sušičky s teplotou do 300 °C.

 

Specifické vlastnosti HT 300

Filtrační rohož HT 300 můžete díky zvláštní struktuře a speciální impregnaci filtračního média používat pro zvláštní
aplikace s teplotou do 300 °C.

 

Požární vlastnosti

Filtrační médium HT 300 je podle normy Warrington BS 476/4 klasifikováno jako nehořlavé.

 

 

 

 

Médium a jeho vlastnosti

 • K výrobě se používají nejjemnější vlákna z transparentního taveného skla.
 • Filtrační médium má progresivní strukturu – vláknité vrstvy s různými průměry vláken jsou vzájemně uspořádány tak, aby se hustota vrstev vláken směrem k výstupní straně filtru neustále zvyšovala.

   

Technická data

Dodávané velikosti   HT300
Jmenovitá rychlost proudění vzduchu m/s 1
Průměrná účinnost % 95
Počáteční tlaková ztráta Pa 58
Doporučená konečná tlaková ztráta Pa 210
Hmotnost, cca g/m2 350
Tloušťka, cca mm 50
Tepelná stabilita °C bis 300
Trída filtrace podle normy ISO 16890 - ISO coarse 75%

Odvinovací filtry – k tradičnímu filtrování hrubých prachových částic

identifikační údaje  
Třída filtrace G3
Filtrační medium Polyester / Glas
Doporučená konečná tlaková ztráta 250 Pa
Tepelná stabilita bis 100 °C
Odolnost vůči vlhkosti 100 % rel. vlhkost
Požární třída F1 podle normy DIN 53438

Filtr

Filtrační rohož se používá k filtrování v odvinovacích zařízeních.

 

Médium a jeho vlastnosti

 • K výrobě se používá vysoce kvalitní netkaná textilie z tepelně spojených polyesterových nebo skelných vláken. Na médium ze skelných vláken je nanesen přípravek k zachycování prachu.

 • Filtrační médium má progresivní strukturu. Vláknité vrstvy s různými průměry vláken jsou vzájemně uspořádány tak, aby se hustota vrstev vláken směrem k výstupní straně filtru neustále zvyšovala. Tímto se dosahuje optimálního definovaného výkonu filtru a kapacity zadržování prachu. Výsledek: Filtr má delší provozní cyklus.

 • Požární vlastnosti: Odvinovací filtry splňují podle normy DIN 53438 náročné požadavky požární třídy F 1 a jsou samozhášecí.

Specifické vlastnosti odvinovacích filtrů

 • Výstupní strana filtrační rohože je vyztužena nosnou tkaninou, která zajišťuje rovnoměrné a bezpečné posunování filtračního materiálu.

Naše doporučení

Z našich dlouholetých zkušeností víme, že zařízení vybavená odvinovacími filtry ještě nedosahují při filtrování vzduchu optimálních výsledků. Ekonomické aspekty, ale i funkční spolehlivost lze podstatně zlepšit alternativními systémy Viledon®. Naši odborníci Vám na přání rádi bezplatně a nezávazně poradí.

Technická data

Dodávané velikosti   LH_R/260
Hmotnost, cca g/m2 250
Tloušťka, cca mm 8
Tepelná stabilita °C do 100
Odolnost vůči vlhkosti (rel. vlhkost) % do 100
Testovací plocha m2 0,32
Jmenovitá rychlost proudění vzduchu m/s 2,5
Počáteční tlaková ztráta Pa 50
Doporučená konečná tlaková ztráta* Pa 250
Počáteční účinnost % <20
Průměrná míra odlučování % 80
Kapacita zadržování prachových částic cca g/m2 400
Šířka role 35mm mm 810 , 1.110 , 1.410 , 1.710 , 2.010 D-­Spule , 1.250
Šířka role 55mm mm 838 , 1.143 , 1.448 , 1.753 , 2.058
Délka role m 20
Trída filtrace podle normy ISO 16890 - ISO coarse 40 %

Máte dotaz k našim produktům? Rádi Vám detailně poradíme

Kontaktformular